Varparannan vesiosuuskunta

Varparannantie 27 b

81120 Katajaranta

Y-tunnus 0728780-9

Kotipaikka Kontiolahti

Sähköposti

info@varparannanvesihuolto.com

UUDEN  VESIJOHTO- JA VIEMÄRILIITTYMÄN  RAKENTAMINEN

Kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä osuuskuntaan jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa, miten uuden kiinteistön vesihuolto voitaisiin järjestää. Vesi- ja viemärijohtojen veto toisen maalle vaatii yleensä kirjallisen sijoitusluvan maanomistajilta.

Uusien linjojen vedot saattavat olla pitkiä, maasto vaikeasti kaivettavaa tai jo olemassa olevin putkien kapasiteetti ei riitä.
Kallion esiintyminen maaperässä putkilinjalla vaikuttaa liittämismahdollisuuksiin ja -kustannuksiin.

Liittymäasioissa voit ottaa yhteyttä Kyösti Romppaseen, p. 050 592 8517 tai Mikko Väyryseen, p. 044 523 3753.

Sähköposti info@varparannanvesihuolto.com